1. karol rzucił piłkę z wysokosci h=10 na ziemie. Oblicz prędkosc piłki w połowie drogi.

2. chłopiec siedzacy na skarpie o wys 4,2m nad wodą rzucił piłkę w górę z prędkoscia 4 m/s.
z jaką szybkością piłka wpadła do wody?

3. oblicz wysokosc na jaką rzucono w górę piłkę której cięzar ma wartosc 2N, jeśli w chwili wyrzucenia miała Ek równą 100 J.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-03T16:23:46+02:00
1. Ep = Ek
mgh = mv²/2
2gh = v²
v = √2gh
h = 10m; 0,5h = 5m --> to podstawiamy bo potrzebujemy prędkości w połowie drogi

v = √2 * 10 * 5 = 10m/s

2. Ep = Ek
mgh = mv²/2
h = v²/2g
h = 4²/20 = 16/20 = 0,8m

H = h + h1
H = 0,8 + 4,2 = 5m

3. Fg = 2N
Fg = mg
m = 0,2kg

Ek = 100J
mv²/2 = 100J
mv² = 200J
0,2kg * v² = 200J
v² = 1000m²/s²
v = √1000 m/s

Ek = Ep
mv²/2 = mgh
h = v²/2g
h = 1000/20 = 50m