Wskaz które z poniższych informacji dotyczy tlenu :
a) w temperaturze pokojowej jest cieczą
b) spala się jasnym płomieniem
c) podtrzymuje spalanie
d) jego wzór chemiczny to MgO
e) jest jednym z produktów fotosyntezy
f) jego symbol chemiczny to O
g) jest niemetalicznym związkiem chemicznym

3

Odpowiedzi

2009-12-02T20:39:39+01:00
C) podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów
fotosyntezy
f) jego symbol chemiczny to O

tych trzech jestem pewna, ale nie wiem czy
b) spala się jasnym płomieniem
nie jest też dobre :|
2009-12-02T20:40:45+01:00
C) podtrzymuje spalanie
e) jest jednym z produktów
fotosyntezy
f) jego symbol chemiczny to O
2009-12-02T20:40:31+01:00
E) jest jednym z produktów fotosyntezy
f) jego symbol chemiczny to O
c) podtrzymuje spalanie