1. Ciało o masie 3kg porusza się ze stałą prędkością 20 m\s. Jaką energię kinetyczną ma to ciało?
2. Czy większą energię ma jastrząb o masie 1 kg wiszący nieruchomo na wysokości 100m nad powierzchnią ziemi, czy pies o masie 20 kg biegnący z prędkością 10 km\h?
3. Czy większą energię masz, siedząc na drzewie na wysokości 3 m, czy biegnąc z prędkością 18 km\h?
4. Kiedy masz większą energię, gdy:
a) stoisz na wieży o wysokości 125 m,
b) jedziesz samochodem z prędkością 180 km\h?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:47:57+01:00
1. Ciało o masie 3kg porusza się ze stałą prędkością 20 m\s. Jaką energię kinetyczną ma to ciało?
Ek = mv²/2 [J]
Ek = 3x400/2
Ek = 600J

2. Czy większą energię ma jastrząb o masie 1 kg wiszący nieruchomo na wysokości 100m nad powierzchnią ziemi, czy pies o masie 20 kg biegnący z prędkością 10 km\h?
Jastrząb: 10x100x1 = 1000 1kJ
Pies: 10km/h ≈ 2,8m/s 2,8x2,8x20/2 = 78,4 78,4J
1kJ > 78,4J

3. Czy większą energię masz, siedząc na drzewie na wysokości 3 m, czy biegnąc z prędkością 18 km\h?
18km/h = 5m/s
m25/2 = m12,5
m3x10 = m30
Większą energię masz siedząc na drzewie.

4. Kiedy masz większą energię, gdy:
a) stoisz na wieży o wysokości 125 m,
m125x10 = 1250m
b) jedziesz samochodem z prędkością 180 km\h?
180km/h = 50m/s
mx50x50/2 = 1250m

W obu przypadkach masz taką samą energię.
4 4 4