1 . NAPISZ ROWNANIA REAKCJI OTRZYMYWANIA

A) ETANIANU PROPYLU
B) METANIANU METYLU
C)PROPIANIANU ETYLU


2.NAPISZ ROWNANIA REAKCJI HYDROLIZY

A) OCTANU BUTYLU
B)STEORYNIANU METALU
C)METANIANU PROPYLU

3. NAPISZ REAKCJE SPALANIA CALKOWITEGO

A)OCTANU ETYLU
B)METANIANU PROPYLU


PROSZE ! O ! POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PILNE !!

MUSZE TO MIEC TERAZ!!

1

Odpowiedzi

1 . NAPISZ ROWNANIA REAKCJI OTRZYMYWANIA

A) ETANIANU PROPYLU
CH3-COOH + C3H7OH ---> CH3-COOC3H7 + H2O
B) METANIANU METYLU
HCOOH + CH3OH ---> HCOOCH3 + H2O
C)PROPIANIANU ETYLU
C2H5COOH + C2H5OH ---> C2H5COOC2H5 + H2O

2.NAPISZ ROWNANIA REAKCJI HYDROLIZY

A) OCTANU BUTYLU
CH3COOC4H9 + H2O ---> CH3COOH + C4H9OH
B)STEORYNIANU METALU - chodziło chyba o stearynian metylu
C17H35COOC2H5 + H2O --- > C17H35COOH + C2H5OH
C)METANIANU PROPYLU
HCOOC3H7 + H2O ---> HCOOH + C3H7OH

3. NAPISZ REAKCJE SPALANIA CALKOWITEGO

A)OCTANU ETYLU
CH3COOC2H5 + 5O2 ---> 4CO2 +4H2O
B)METANIANU PROPYLU
HCOOC3H7 + 5O2 ---> 4CO2 + 4H2O


147 4 147