Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:45:57+01:00
1. Przyczyny rewolucji lutowej:
a)klęski na froncie I wojny św.
b)kryzys gospodarczy (głód, zniszczenia, brak ludzi na wsi do pracy)
c)despotyczna władza cara, który jest głównym odpowiedzialnym za klęski na froncie i kryzys gospodarczy
2 5 2
2009-12-02T20:46:08+01:00
Rewolucja lutowa – rosyjska rewolucja przeciwko carowi Mikołajowi II i monarchii absolutnej. Wybuchła 3 marca 1917 (wg kalendarza juliańskiego 18 lutego). Spowodowała utworzenie się dwuwładzy w Rosji, zakończonej przez rewolucję październikową.
2 1 2
2009-12-02T20:46:37+01:00
-samowolne rządy cara
-nieudolna administracja
-słabość militarna
-zacofanie gospodarcze
-pogłębiająca się nędza ludu rosyjskiego
-klęski na frontach I wojny światowej
1 1 1