1)Prędkość ciała rzuconego ukośnie jest w największym punkcie toru lotu dwa razy mniejszy od prędkości początkowej. Ile razy zasięg rzutu jest większy od największej wysokości osiągniętej przez to ciało2) Kamień rzucony z v0=12m/s pod katem alfa 45 stopni do poziomu upadł na ziemię w odległości s od miejsca rzucenia. Z jakiej wysokości należy rzucić kamień poziomo aby przy tej samej prędkości początkowej zasięg rzutu był taki sam?

[odp: h=7,2m]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:25:26+01:00
Zad.1
d=h*x, d zasięg, h maksymalna wysokość, x ile razy h mniejsze od d
d=v^2*sin2alfa/g=v^2*2*sinalfa*cosalfa/g
h=v^2*sin^2alfa/2g

alfa kąt rzutu
v prędkość początkowa pod kątem alfa

v=2*vx, vx prędkość na samej górze, jest to składowa pozioma prędości początkowej a więc:

vx/v=cosalfa
vx/v=0,5
cosalfa=0,5
alfa=60o

v^2*2*sinalfa*cosalfa/g=x*v^2*sin^2alfa/2g
x=4*ctgalfa

x=4*pierwiastek z trzech/3
19 3 19