Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:45:49+01:00
1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.
2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów.
3. Król nie wyraża zgody a przedstawiciele trzeciego stanu ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym.
4. Król wyraża zgodę, zgromadzenie przekształca się w Konstytuantę, lecz potem król wzywa wojsko aby przepędzić tych zgromadzenie.
5. 14 lipca 1789r. Rozszalały tłum spala i niszczy Bastylię.
6. We Francji wybuchają zamieszki. Aby zapobiec dalszym rozjuchom zgromadzenie uchwala Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
7. 3 wrzesień 1791r. Uchwalona zostaje konstytucja, która zmienia ustrój Francji na monarchię konstytucyjną.
8. Austria, Anglia i Prusy przekraczają zbrojnie granice Francji. Klęska wojsk rewolucyjnych. Całą winę poniósł Ludwik XVI.
9. Ustrój monarchiczny został zniesiony i 22 września 1792r. publicznie nazwano go republiką.
10. W styczniu 1793r. król Ludwik XVI zostaje postawiony przed sądem parlamentu pod zarzutem zdrady i zostaje ścięty na gilotynie.
11. Do wojny z Francją przyłączyły się nowe państwa bojąc się, że podobny bunt ludzi jak we Francji może wystąpić także u nich.
12. Władzę we Francji obejmują jakobini, na czele stoi Maksymilian Robespierre.
13. Uchwalają oni szereg nowych reform dotyczących przede wszystkim najbiedniejszych.
14. Jakobini rozpoczęli walki z kościołem katolickim, skazywano duchownych na śmierć.
15. Krwawa władza sprawowana przez jakobinów powoli doprowadzała ludzi do oburzenia.
16. Dzięki spiskowi burżuazji pojmano Robespierre’a i jego towarzyszy, a następnie stracono ich na gilotynie.
17. Utworzono nowy rząd, dyrektoriat, a reformy zostały zachowane.