1.Znajdz liczbe której 35% wynosi 120.
2.Rozwiąż równania i nierówności:
a) (x-1)²≥ (x+4)²
b)x-4/5 < 3-x/2
c)(x-4)(x+4)=(x+1)²-2(x-4)
d)3√2 x+≤3x+√2

Tu trzeba Δ obliczyć.
a)x²-4x+3=0
b)-x²+2x-10=0
c)9x²+6x+1=0
d)(x-3) (2-x)=0
e)4x²=16
f)-x²+x=0

3. Oblicz:
a)2√50 -3√3+3√500=
b)(3√2-1)(2√2+2)=
c)(√5+2)² =
d)(3√2-3)(3√2+3 )=
e)(8+√5)²=

4.Oblicz:
a) 3x-v=6
3x=2y=6

b)4x+5y=9
2x-3y=-1

c)3x-2y=7
-6x+4y=5

Prosiłabym o jak najszybszą pomoc...
z góry dziekuje ;)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-03T16:49:40+02:00
1. 0,35 * x = 120
x = 120/0,35 = 342 ⁶/₇

2. a) (x-1)²≥ (x+4)²
x² - 2x + 1 ≥ x² + 8x + 16
-10x ≥ 15
x ≤ -1½

b)x-4/5 < 3-x/2 / *10
2(x-4) < 5(3-x)
2x - 8 < 15 - 5x
7x < 23
x < ²³/₇

c)(x-4)(x+4)=(x+1)²-2(x-4)
x² - 16 = x² + 2x + 1 - 2x + 8
0 = 25

brak rozwiązań

d)3√2 x+≤3x+√2
3√2x - 3x ≤ √2
x(3√2 - 3) ≤ √2
x ≤ √2/(3√2 - 3)

a)x²-4x+3=0
Δ = (-4)² - 4*3*1 = 16 - 12 = 4

b)-x²+2x-10=0
Δ = 2² - 4*(-1)*(-10) = 4 - 40 = -36

c)9x²+6x+1=0
Δ = 6² - 4*9*1 = 36-36 = 0

d)(x-3)(2-x)=0
2x - x² - 6 + 3x = 0
-x² + 5x - 6 = 0
Δ = 5² - 4*(-1)*(-6) = 25 - 24 = 1

e)4x²=16
4x² - 16 = 0
Δ = 0 - 4*4*(-16) = 0 + 256 = 256

f)-x²+x=0
Δ = 1² - 4*(-1)*0 = 1

3.a)2√50 -3√3+3√500= 10√2 - 3√3 + 30√5

b)(3√2-1)(2√2+2)= 12 + 6√2 - 2√2 - 2 = 10 + 4√2 = 2(5 + 2√2)

c)(√5+2)² = 5 + 4√5 + 4 = 9 + 4√5

d)(3√2-3)(3√2+3 )= 18 - 9 = 9

e)(8+√5)²= 64 + 16√5 + 5 = 69 + 16√5

4. a) 3x-v=6
3x=2y=6
3x = 6 ==> v = 0; x = 2; y = 3

b)4x+5y=9
2x-3y=-1 /*(-2)

4x + 5y = 9
-4x + 6y = 2

11y = 11
y = 1

2x = -1+3y
2x = -1+3
2x = 2
x = 1

y = 1
x = 1

c)3x-2y=7 /*2
-6x+4y=5

6x - 4y = 14
-6x + 4y = 5
0 = 19

sprzeczność! brak rozwiązań