Zakwalifikuj poniższe zapisy slowne rownan reakcji chemicznych do reakcji: a) syntezy; b) analizy; c) wymiany
cynk+ siarka ------> siareczek cynku
tlenek srebra --------> tlen + srebro
tlenek wegla + tlen -------> tlenek wegla
chlorek zelaza + sód -----> chlorek sodu + żelazo
sód + chlor -----------> chlorek sodu
wodór _ tlenek rteci -----------> rteć + tlenek wodoru


szybkoooo ;]

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T20:52:06+01:00
Cynk+ siarka ------> siareczek cynku syntezy
tlenek srebra --------> tlen + srebro analizy
tlenek wegla + tlen -------> tlenek wegla syntezy
chlorek zelaza + sód -----> chlorek sodu + żelazo wymiany
sód + chlor -----------> chlorek sodu syntezy
wodór _ tlenek rteci -----------> rteć + tlenek wodoru wymiany
1. Reakcje syntezy

Synteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych.

A + B ---> AB


2. Reakcje analizy

Analiza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji złożonej powstają dwie lub kilka substancji prostszych , różniących się od substratu właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
AB ---> A + B


3. Reakcje wymiany

- wymiana pojedyncza (reakcja wypierania) jest reakcją, w której z jednego związku chemicznego i jednego pierwiastka powstaje inny związek chemiczny i inny, mniej aktywny pierwiastek
A + BC ---> AC + B

3 4 3
2009-12-02T20:53:31+01:00
1.syntezy
2.analizy
3.syntezy
4.wymiany
5.syntezy
6.wymiany
2 2 2