Odpowiedzi

2009-06-03T19:37:59+02:00
Grecja - republika parlamentarna, wolny rynek
Dania - monarchia parlamentarna, wolny rynek
Stany Zjednoczone - republika prezydencka, wolny rynek
Hiszpania - monarchia parlamentarna, wolny rynek
Francja - republika, wolny rynek
Armenia - republika, wolny rynek
Wielka Brytania - monarchia parlamentarna, wolny rynek
Chiny - republika ludowa, gospodarka centralnie sterowana
Kuba - republika socjalistyczna, gospodarka centralnie sterowana
Japonia - konstytucyjna monarchia parlamentarna, wolny rynek
Kazachstan - republika, wolny rynek
Egipt - republika, wolny rynek
47 3 47