Dwie takie same metalowe kuleczki, na których zgromadzono ładunki 10 nC i 50 nC, odpychają się siłami o wartości 5mC. Kuleczki na chwilę połączono ładunkiem drutu, który następnie usunięto.Iloczyn ładunków przed połączeniem ich drutem wynosił?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T11:04:18+01:00