A) pH roztworu wynosi 9,5. Jakie jest stężenie jonów wodorotlenowych?

b)Jak musi zmienić się stężenie jonów wodorowych w roztworze, aby:
-pH zwiększyć o dwie jednostki
-ph zmniejszyć o pięć jednostek

bardzo proszę o obliczenia a nie same wyniki :(

1

Odpowiedzi

2009-12-02T21:45:22+01:00
Jesli pH = 9.5 to [H+] = 10 do potegi -9.5
[OH-]*[H+]=10do potegi -14
wiec [OH-] wynosi 10 do potegi 14-9.5 czyli 10 do 4.5

b.
zwiekszyc pH o 2 jednostki
np z pH2 na pH4
[H+] = 10 do -2
[H+] = 10 do -4

10 do -2 / 10 do -4 = 100
nalezy zmniejszyc stezenie jonow H+ 100 razy

analogicznie by zmniejszyc pH o 5 jednostek nalezy zwiekszyc stezenie jonow H+ 10 do potyegi 5 raza czyli 100000 raza