A)Liczba 3 jest miejscem zerowum funkcji y=ax+b x nalezy do R,jej wykres przechodzi przez punkt (2,2).
naszkicuj wykres tej funkcji
b)Funkcja y=ax+b x należy do R nie posiada miejsc zerowych i jej wykres przechodzi przez punkt (2,2).
naszkicuj ten wykres

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T10:34:21+01:00