Obliczcie tylko :


Wyznacz w układzie współrzędnych płaszczyznę :
1) x+y-1>0,
2) x-y+1<0,
3) -x-y+1 ≤ 0,
4) x- 4y-3 ≥ 0.


wykres se narysuje a to tylko obliczyć :
Naszkicuj w układzie współrzędnych półpłaszczyznę wyznaczoną przez:
1 ) prostą y = x + 2 i punkt (2,- 5)
2) prostą y = 3x + 2 i punkt (-3 ,13)

1

Odpowiedzi

2009-12-03T13:46:50+01:00
Wyznacz w układzie współrzędnych płaszczyznę :
1) x+y-1>0,
y>-x+1
wyznaczam punkty(0,1), (1,0),(2,-1)
punkty zaznacz w układzie narysuj prostą linią przerywana i zaznacz płaszczyzne nad prosta
2) x-y+1<0,
y>x+1
wyznaczam punkty(0,1), (1,2),(2,3)
punkty zaznacz w układzie narysuj prostą linią przerywana i zaznacz płaszczyzne nad prosta
3) -x-y+1 ≤ 0,
y≥-x+1
wyznaczam punkty(0,1), (1,0),(2,-1)
punkty zaznacz w układzie narysuj prostą linią prostą (już nie jest przerywana bo teraz należy) i zaznacz płaszczyzne nad prosta
4) x- 4y-3 ≥ 0.
-4y≥-x+3
y≤1/4x-3/4
wyznaczam punkty(0,-3/4), (1,-1/2),(2,-1/4)
punkty zaznacz w układzie narysuj prostą linią prostą (już nie jest przerywana bo teraz należy) i zaznacz płaszczyzne pod prosta

Naszkicuj w układzie współrzędnych półpłaszczyznę wyznaczoną przez:
1 ) prostą y = x + 2 i punkt (2,- 5)
wyznaczam punkty(0,2), (1,3),(2,4)
2) prostą y = 3x + 2 i punkt (-3 ,13)
wyznaczam punkty(0,2), (1,5),(2,8)
1 5 1