Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T22:14:27+01:00
1) r=1/2a√2 ponieważ przekątna kwadratu d=a√2, a r=1/2d
r=√2
P=πr²
P=2π

2) r=4 a zarazem jest to bok trójkąta równobocznego
obliczamy wysokość jednego z sześciu trójkątów znajdujących się w/w figurze.
h=a√3przez2
h=2√3
teraz liczymy pole jednego z trójkątów
P₁=1/2×4×2√3
P₁=4√3
Aby otrzymać pole sześcianu musimy pole trójkąta pomnożyć razy 6. P=6×4√3=24√3