Pociąg,ruszając z peronu ruchem jednostajnie przyspieszonym, przebył drogę 4m w czasie 4 sekund. Oblicz średnie przyspieszenie pociągu. Jaką drogę przebyłby ten pociąg, poruszając się z tym samym przyspieszeniem, w ciągu 8 sekund od rozpoczęciu ruchu?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T13:49:15+01:00
Dane:
s1 = 4m
t = 4s
t2 = 8s

Szukane:
a=?
s2=?

Najpierw musimy wyznaczyć prędkość, żeby obliczyć przyśpieszenie
dv (delta v) =vk-v0
v0-prędkość początkowa
Vk-prędkość końcowa

v0=0m/s

vk = 4m/4s = 1m/s
dv=1m/s-0m/s=1m/s

s=1/2*a*t²
a = 2s/t²
a = 0,5m/s²
Średnie przyśpieszenie pociągu wynosi 0,5m/s²

t2=8s
s = 1/2 a+t²
s = 0,5*0,5m/s²*64s² = 16m

Poruszając się z tym samym przyspieszeniem, w ciągu 8 sekund od rozpoczęcia ruchu pociąg przebyłby drogę 16m.