Odpowiedzi

2009-12-02T21:13:49+01:00
Teza - jest to zdanie złożone,twierdzące,które jest zawsze prawdziwe.
Monolog- jest to wypowiedz jednego podmiotu,będąca całością znaczeniową i formalną,
Dialog-jest to wypowiedź wielopodmiotowa - rozmowa dwóch lub większej liczby osób.
Hipoteza- jest to przypuszczenie ,osąd,teoria, które podlegają weryfikacji
Prawda jest to cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością .
20 4 20