Geometria
1.Podstawy trapezu są równe 9cm i 6 cm. O ile cm należy przedłużyć ramię trapezu długości 3 cm aby przecięło prostą zawierającą drugie ramię tego trapezu?

2. Na mapie w skali 1:30000 odległość między miastami wynosi 2,5 cm. Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miastami?

3. Powierzchnia kwadratowej działki wynosi 1600 m². Jakie wymiary ma ta działka na planie w skali 1:500?

4. Boki trójkąta są równe 13 cm, 15 cm i 20 cm. Wyznacz boki trójkąta podobnego, którego obwód jest równy 16 cm.

+ 2 zadania ze zdjęć w załączniku. 6.2 i 8.5

1

Odpowiedzi

2009-12-02T21:43:05+01:00
1]z talesa:x-przedłużenie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, x:6=(x+3):9→9x=6x+18→3x=18→x=18:3→x=6cm,otyle trzeba przedłużyć,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2]1cm na mapie=30 000cm=0,3km w rzeczywistosci,a 2,5cm na mapie=2,5×0,3km=0,75km,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad,3]√1600m²=40m=bok działki :500=4000cm:500=8cm,odp.na planie działka będzie kwadraten 8cm na 8 cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.4]obwód=13+15+20=48cm,,,,,48:16=3=k,,,,,boki Δ podobnego:13:3=4⅓cm,,,15:3=5cm i 20:3=6⅔cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5]a]: zastąp kreska ułamkowa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20:10=15:7,5=7:3,5→k=2 tak,sa podobne,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5:2,5=4:2=3:15-nie sa podobne,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c-nie widzę całego prawego tła,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.6,2]a]x:16=(33-x)28,czyli 28x=528-16x czyli 12x=528,,x=44,,,,, b]9:x=4(39-x),czyli 4x=351-9x,,,13x=351,,,x=27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c]x=(28-x):4,,,,4x=28-x,,,x=5,6,,,KT=28+5,6=33,6dm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, d]17,4:(3-x)=0,6:x,,,17,4x=1,8-0,6x,,,x=0,1m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e]6:x=14:35,,,14x=210,,,x=15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, f]1,5:3=3,5:x,,,1,5x=10,5,,x=7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g]0,6:4=1,2:(4+x),,,czyli 2,4+0,6x=4,8,,, czyli 0,6x=2,4,,,,x=4 ,czyli KA=4+4=8m,,,,,,,,,,,,,,,przykład h nie widze ile ma OT