Odpowiedzi

2009-12-02T22:41:48+01:00
7/103.
L=2π*30cm
L=60πcm
L=60*3,14cm
L=188,4cm

10km=1000000cm
1000000:188,4= ok. 5307
Odp. Wykonuje 5307 obrotów.

8/103.
a) 360°-45°=315°
P=315°/360° * π * 2²
P=315°/360° *4π
P=1260π/360°
P=3,5π
b) P trójkąta= ½*2*2=2

P=90°/360° * π * 2²
P=90°/360° * 4π
P= 360π/360π

P=π-2
c) P trójkąta= a²√3/4
P trójkąta= 2²√3/4
P trójkąta= 4√3/4
P trójkąta= √3

P=60°/360° * π * 2²
P= 60°/360° * 4π
P= 240π/360°=⅔π

P=⅔π-√3

Mam nadzieję, że to o te zadania chodziło ;d
4 2 4