Odpowiedzi

2009-12-02T21:26:08+01:00
Jedną z przyczyn były pretensje króla Zygmunta 3 wazy do tronu szwedzkiego.
chęć panowania Szwecji na morzu Bałtyckim i przejęcie przybrzeży
kwestia Inflant - Polska usilnie starała się je do siebie przyłączyć
słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej zauważona przez Szwecję

zrzeknięcie się pretensji do tronu Szweckiego przez Jana Kazimierza

W czasie potopu szwedzkiego pozostał wierny królowi i jako jeden z nielicznych doświadczonych dowódców prowadził wojnę szarpaną ze Szwedami

polscy magnaci często jednak sprzymierzali się z obcym krajem
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:27:49+01:00
Główną przyczyną konfliktu ze Szwecją było przyłączenie w 1600 r do Polski szwedzkiej części Inflant przez Zygmunta III Wazę.

Potop szwedzki
Rzeczpospolita, wyczerpana wojną z Kozakami i Rosją,
stałą się łatwym łupem dla Szwecji, która dążyła do panowania na Bałtyku. Latem 1655r armia Karola Gustawa przekroczyła granicę
Polski. Najeźdźcy w pól roku opanowali cały kraj, do czego znacznie przyczyniła się zdrada części magnatów oraz poddanie się bez walki pospolitego ruszenia pod Ujściem. Większość szlachty, niezadowolona z panowania Jana Kazimierza, po otrzymaniu od Szwedów gwarancji bezpieczeństwa przeszła na ich stronę. Sytuację dodatkowo pogorszyło przyłączenie się do Szwedów lennika Polski- Prus- oraz księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego.

Stefan Czarniecki
Oddziały polskie początkowo nie mogły w otwartej walce stawić czoła licznym i zorganizowanym wojskom szwedzkim.
Dowodzący siłami polskimi Stefan Czarniecki rozpoczął więc wojnę podjazdową, polegającą na nagłych arakach z ukrycia i szybkiej ucieczce oraz na utrudnianiu zaopatrzenia Szwedów.
Działania te przyniosły efekt, polska armia szybko rosła liczebnie, dlatego Czarniecki odniósł zwycięstwo pod Warką i wyzwolił Warszawę.

Mam nadzieję, że pomogłam. ;)
Psdr. ;)
4 4 4