1. Czy wie ktoś jak wyznaczyć miejsce zerowe z wykresu?

2. Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji y = 4x - 3 i przecina oś y w punkcie (0, 5). Który wzór opisuje tę funkcję? Odpowiedź uzasadnij.

A. y = 4x - 5
B. y = 5x - 3
C. y = 5
D. y = 4x + 5

2

Odpowiedzi

2009-12-02T21:22:38+01:00
1. Jeśli masz np wzór y=ax+b to w miejsce y podstawiasz 0 i obliczasz :P

2. y=4x (0,5)

y=ax+b
b=5
y=4x+5

czyli odpowiedz D :)
2009-12-02T21:24:13+01:00
Miejsce zerowe trzeba wyliczyć w ten sposób :)
pod y trzeba podstawić 0(zero) i policzyć ze wzoru.