Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:36:34+01:00
Konfederacja Targowicka była jednym z przejawów działań Rosji w ówczesnej Polsce. Rosja, by nie posądzona jej o bezpośrednia ingerencje w państwo Polskie poprzez przekupstwo i szantaże założyła w Polsce konfederacje Targowicka, która miała na celu odrzucenie niedawno przyjętej konstytucji przez Sejm czteroletni. Właśnie dzięki zawiązaniu tej konfederacji i późniejszemu przystąpieniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który uległ Carycy Katarzynie II Rosja bez przeszkód mogła zbrojnie wystąpić przeciw uchwalonej konstytucji. Zaraz po ingerencji Rosji odwołano konstytucje uchwaloną przez Sejm czteroletni, gdyż konstytucja ta z czasem podniosłaby kraj Polski z upadku co nie było na rękę Rosji. Czynnikiem, który pomógł konfederatom było przystąpienia króla Polski, który wcześniej przyczynił się do uchwalenia konstytucji. Moim zdaniem przystąpienie Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy było zdradzieckim i niegodnym czynem za, który w późniejszym czasie Polska odpokutowała. Gdyby jednak król nie przystąpił możliwe, że kraj udałoby się za w czasu zreformować przez co Polska miałaby zupełnie inna historie niż teraz. Jednak możliwe, że wtedy świat nie podziwiałby Polaków jako waleczny i honorowy naród, który brał udział w każdej wojnie o suwerenność i niepodległość rożnych narodów zniewolonych.