Odpowiedzi

2009-12-02T21:29:56+01:00
1). Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Ustawa określająca zasady funkcjonowania organizacji związkowych dopuszcza możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dochód z nich przeznaczony ma być na finansowanie zadań statutowych. Są w Polsce takie związki zawodowe i tacy związkowcy, którym lepiej niż reprezentowanie interesów pracowniczych idzie robienie interesów. Szczególnie jeśli lody kręcą z pracodawcą, z którym w normalnych warunkach powinni prowadzić negocjacje płacowe.

7 4 7