Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T09:41:29+01:00
Topnienie - pod wpływem ogrzewania rozluźnieniu ulegają oddziaływania pomiędzy cząsteczkami ciała stałego, cząsteczki zaczynają się poruszać coraz szybciej, co powoduję, że odrywają się od siebie. Ciało traci swój początkowy określony kształt charakterystyczny dla ciała stałego i zamienia się w ciecz.

Parowanie - zachodzi wówczas, gdy cząsteczki cieczy mają dość dużą prędkość, która pozwoli na opuszczenie cieczy. Tak uwolnione cząsteczki tworzą gaz wypełniający całą dostępną mu objętość naczynia.

Rozpuszczanie polega na wymieszaniu się cząsteczek rozpuszczalnika z cząsteczkami substancji rozpuszczanej. Dzięki poruszaniu się cząsteczek dochodzi do powstania jednolitego roztworu.
1 5 1