Zad.
Klocek o masie 2 kg poruszał się po poziomej płaszczyźnie. Zależność wartości prędkości klocka od czasu przedstawia wykres. Oblicz pracę zużytą na rozpędzenie klocka w czasie pierwszych 10 sekund ruchu. Przy obliczeniach tarcie pomijamy.

1

Odpowiedzi

  • migi
  • Rozwiązujący
2009-12-03T15:19:55+01:00
M = 2kg
v = 5m/s
t = 10 s
F = m*g = 20 N

s = ?
W = ?
s = v*t
s = 5*10
s = 50 m

W = F*s
W = 20*50
W = 1000 J
Odp: Praca jaką użyto na rozpędzenie klocka wynosi 1000 J
4 1 4