Pociąg,ruszając z peronu ruchem jednostajnie przyspieszonym, przebył drogę 4m w czasie 4 sekund. Oblicz średnie przyspieszenie pociągu. Jaką drogę przebyłby ten pociąg, poruszając się z tym samym przyspieszeniem, w ciągu 8 sekund od rozpoczęciu ruchu?

2

Odpowiedzi

2009-12-02T21:42:08+01:00
A=v/t
v=s/t

v=1m/s
a=1m/s²

s=vp * t + a/2 *t²
s=1 * 8 + 0,5 * 64
s=8+32
s=40 m

2 3 2
2009-12-02T22:01:44+01:00
Dane: Korzystamy ze wzoru:
s(1)=4m
t(1)=4s s=(V*t)/2
t(2)=8s Z tego po przekształceniu V= (2s(1))/t czyli
V=(2*4)/4=2m/s
s(2)=? V=a*t, czyli
a=? a=V/t(1)
a=2m/s/4s
a=1,8m/s2
s=(V*t(2))/2
s=(2m/s*8s)/2
s(2)=8m/s2
No odpowiedż to już łatwo napisac to se sam napiszesz:)