Klocek drewniany pływa w naczyniu z wodą umieszczonym na powierzchni Ziemi. Co stanie się z klockiem, jeżeli układ ten przeniesiemy na planetę, na której przyśpieszenie jest dwa razy większe niż ziemskie ?
Proszę o pełne wyjaśnienie odpowiedzi na to pytanie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T22:26:49+01:00
Zacznijmy od tego dlaczego klocek pływa.
Klocek pływa ponieważ działa na niego siła wyporu (taka sama jak ciężar wypartej wody) ciężarowi klocka Fw=Qw=Qk

Siłę tą opisujemy wzorem Fw=V*d*g gdzie V to objętość wypartej wody (i zanurzonej części klocka) d to gęstość wody (w przybliżeniu 1kg/dm³) a g to przyśpieszenie ziemskie (10 m/s²)

Ciężar wyrażamy wzorem Q=m*g gdzie m to masa

Żeby łatwiej wyjaśnić co stanie się z klockiem przyjmijmy że jego objętość to 2dm³ a masa 1kg

Qk= mk*g Qk=1kg*10m/s²=10N Qk=Fw=10N

Teraz trzeba obliczyć jaka część klocka będzie zanurzona (ile wody zostało wypartej)

Fw=V*d*g V=Fw/(d*g) V=10N/(1kg/dm³*10m/s²)= 10/10 dm³ = 1dm³

Po przeniesieniu tego układu na planetę na której przyśpieszenie jest dwa razy większe w obliczeniach zmieni nam się g na 20m/s²

Qk=1kg*20m/s²=20N V=20N/(1kg/dm³*20m/s²)= 20/20 dm³ = 1dm³

Wynika z tego że mimo zmiany sił działających na klocek będzie on nadal tak samo zanurzony ponieważ wszystkie siły zmieniły się proporcjonalnie.

Mam nadzieję że choć trochę pomogłem :)
1 5 1