Odpowiedzi

2009-12-02T21:53:27+01:00
-Duma Państwa- oznacza bycie dumnym z przynaleznosci panstwa i z jego kultury.
-Bundestang- druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec. Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku.
-seimas - Sejm litewski składa się z jednej izby liczącej 141 posłów. Kadencja litewskiego sejmu trwa cztery lata. Bierne prawo wyborcze posiadają obywatele powyżej 25 roku życia. Posiedzenia odbywają się w sesji wiosennej (od 10 marca do 30 czerwca) i jesiennej (od 10 września do 23 grudnia). Ponadto prezydent Litwy i marszałek sejmu mogą zwołać posiedzenie nadzwyczajne.
-Kneset-parlament Izraela. Siedziba znajduje się w Jerozolimie. Jako władza ustawodawcza Kneset uchwala prawa, nadzoruje działalność rządu, ma władzę usunięcia Prezydenta państwa, usunięcia premiera i jego rządu poprzez głosowanie braku zaufania oraz ogłoszenia wcześniejszych wyborów.
-Kortezy - stanowe zgromadzenia przedstawicielskie w średniowiecznych państwach Półwyspu Iberyjskiego. Wyłoniły się z rady królewskiej (curia regis), do której, oprócz przedstawicieli rycerstwa i duchowieństwa, od XII-XIII w. powoływano także delegatów miast.
2 1 2
2009-12-02T21:53:04+01:00
Izba Reprezentantów – nazwa izby władzy ustawodawczej w wielu krajach. Najczęściej izba reprezentantów jest izbą niższą. W pozostałych (o systemach unikameralizmowym) jest jedyną izbą parlamentu.

Bundestag (pełna nazwa Deutscher Bundestag) – druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec. Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku. Od 1999 siedzibą jest budynek Reichstagu (Reichstagsgebäude) w Berlinie. Ustawowa liczba posłów wynosi obecnie 598 osób (od 2002 roku), ale liczba ta może się zwiększać o tzw. mandaty nadliczbowe (dodatkowe, nadwyżkowe), o czym niżej. Liczba posłów obecnej, XVI kadencji wynosi 612. Skład Bundestagu jest ustalany według ordynacji mieszanej co cztery lata na podstawie powszechnych, równych, bezpośrednich, wolnych wyborów, w głosowaniu tajnym (nazywanych w języku niemieckim Bundestagswahl).

Seimas-litewski sejm, jednoizbowy parlament Litwy, kadencja 4 lata;

Kneset (hebr. הכנסת, Zgromadzenie) - parlament Izraela. Siedziba znajduje się w Jerozolimie. Jako władza ustawodawcza Kneset uchwala prawa, nadzoruje działalność rządu, ma władzę usunięcia Prezydenta państwa, usunięcia premiera i jego rządu poprzez głosowanie braku zaufania oraz ogłoszenia wcześniejszych wyborów.

Kortezy Generalne (hiszp. Las Cortes Generales) - dwuizbowy parlament Królestwa Hiszpanii. Składa się z Kongresu Deputowanych (izba niższa) i Senatu (izba wyższa). Jego siedzibą jest Madryt
Kortezy

1. Stanowe zgromadzenia przedstawicielskie w średniowiecznych państwach Półwyspu Iberyjskiego. Wyłoniły się z rady królewskiej, do której, oprócz przedstawicieli rycerstwa i duchowieństwa, od XII-XIII w. powoływano także delegatów miast. W Kastylii XIV-XVI w. przekształciły się stopniowo w reprezentację 18 miast; od końca XV w. ich rola była ograniczana; w XVII w. zwoływane sporadycznie, w Portugalii po raz ostatni 1698; w Hiszpanii od 1724 Kortezy wszystkich części państwa obradowały wspólnie, faktycznie pozbawione uprawnień.
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:53:54+01:00
Duma państwa - to nazwa izby niższej parlamentu rosyjskiego.Składa się z 450 dubetowanych wybieranych w demokratycznych wyborach na 5-letnia kadencje.

izba reprezydentów-nazwa izby władzy ustawodawczej w wielu krajach. Najczęściej izba reprezentantów jest izbą niższą.

Bundestag – druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec.

Seimas (Sejm) – parlament Litwy.

Kneset- parlament Izraela. Siedziba znajduje się w Jerozolimie.

Kortezy – stanowe zgromadzenia przedstawicielskie w średniowiecznych państwach Półwyspu Iberyjskiego.1 5 1