1. Pierwszego pazdziernika wodomierz wskazywał 12,205 m. szesciennych . jakie bedzie wskazanie tego wodomierza po zużyciu kolejnych 10 litrów?


2. 6 % liczby xjest równe 9. Wtedy

3. W trójkącie rownoramiennym ABCdane są AC=BC=7 ORAZ AB=12.
Wysokosc opuszczona z wierzchołka C jest równa :

2

Odpowiedzi

2009-12-02T22:03:51+01:00
2009-12-02T22:09:09+01:00
Zadanie 1:
Wiemy, że 1litr=0,001 m. sześciennego, tak więc wzrośnie właśnie o tyle:
12,205 m³ + 0,001m³=12,206m³

Zadanie 2:
6% liczby to nic innego jak 0,06 × liczba, istotnie:
0,06 × liczba = 9 |:0,06
liczba = 9/0,06
liczba = 150

Zadanie 3:
skoro AC=BC to mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, a wysokość opuszczona z wierzchołka C podzieli trójkąt równoramienny na dwa równe trójkąty prostokątne, tak więc prawdziwy będzie rysunek:
http://img198.imageshack.us/i/trojkatrownoramienny.jpg/

widzimy więc proste użycie twierdzenia pitagorasa, które mówi, że suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej i jest określone wzorem: a²+b²=c², tak więc:
6²+wysokosc²=7²
36+wysokosc²=49
wysokosc²=49-36=13
wysokosc=√13