Określ wpływ podanych czynników na szybkość reakcji chemicznych i przy kazdym z nich podaj uzasadnienieczynnik Wpływ na szybkość ”zwiększa” „zmniejsza” uzasadnienie
Ogrzewanie
Rozdrobnienie
Zatężenie mieszaniny
Rozcięczenie mieszaniny reakcyjnej
Chłodnienie substratów
Wzrost ciśnienia

1

Odpowiedzi

2009-12-02T22:03:12+01:00
Ogrzewanie- zwiększa
Rozdrobnienie - zwiększa
Zatężenie mieszaniny - zmniejsza
Rozcięczenie mieszaniny reakcyjnej- zmniejsza
Chłodnienie substratów- zmiejsza
Wzrost ciśnienia- zwiększa

Psdr. ;)