A)Rzeczpospolitą zmieszkiwali ludzie o różnej kulturze i ................ , np:
Rusini, ................,...............,................ .
b)Przez kilkaset lat w jednym państwie żyli i współdziałali katolicy, wyznawcy ............................ i ................... .


2 Wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego reformacja przyczyniła się do rozkwitu kultur narodowych w Europie.

2c na 19 cwiczenia do historii kl.2 gimnazjum przez wieki
szanse z 4 na 18
negatywy z 3 na 23
wnioski z 4 na 25
2 na 30
2 na 39
1 NA 45
2,3 NA 48

1

Odpowiedzi

2009-12-02T22:04:54+01:00
A)Rzeczpospolitą zmieszkiwali ludzie o różnej kulturze i NARODOWOŚCI , np:
Rusini, ŻYDZI,NIEMCY,UKRAIŃCY .
b)Przez kilkaset lat w jednym państwie żyli i współdziałali katolicy, wyznawcy ISLAMU i JUDAIZMU .
1 2 1