Odpowiedzi

2009-12-02T22:21:13+01:00
Wydarzenie historyczne XVI w. stało się wielka wojna o hegemonię w Europie Zachodniej. Toczyła się ona bez przerwy od schyłku XV w. aż do początku drugiej połowy następnego stulecia. Nazywamy ją rywalizacją habsbursko – francuską.
Główną rolę w zmaganiach zbrojnych odegrały takie kraje, jak Francja, Hiszpania, państwa włoskie oraz Rzesza Niemiecka. Dość poważny udział w tych wydarzeniach miała również Anglia i Turcja. Turcja, mimo swej zaborczej i ekspansywnej polityki, nie miała realnych szans na to, by stać się pierwszym mocarstwem w Europie, natomiast Anglia wybije się pod koniec XVI w.