Liczba x jest o 7 większa od liczby y, a dwukrotnośc liczby y jest o pięc mniejsza od połowy liczby x .
zad 1 który układ rownań jest interpretacja tego zdania .
A) (x=y+7
(2y=jedna drugax-5

B) (x+7=y
(2y-5= jedna druba x

C) (x=y+7
(2y=jednadruga(x- 5)

d) ( x+7=y
(2y-5=jednadruga(x-5

zad 2
Para liczba x=3 i y = -2 jest rozwiązaniem układu równań

A) ( 2x-y=4
(x+y=1

B) ( x-2y=7
(3x+y=7

C) ( -x +2y = -7
(x-3y= 7

D) ( x-y =5
( 6x-y=16

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T22:31:22+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T22:34:45+01:00
1. A)
x o 7 większe od y --> x=y+7
wukrotnośc liczby y jest o pięc mniejsza od połowy liczby x --> 2y=1/2 x + 5

2. B)
można podstawiać do każdego układu równań lub rozwiązać każde równanie.
Tylko po rozwiązaniu B otrzymujemy x=3 i y=-2
34 4 34