1.Dany jest trojka o wierzcholkach A=(-2,1) B=(3,4) C=(7,-1) Oblicz
a)dlugosc boków trójkata
b)dlugosc wysokosci opuszczonej z wierzchołka

2.Dana jest prosta Zx-y+5=0 oraz punkt A=(3,-1) wyznacz rownanie prostej
a)rownolegle do danej prostej i przechodzacej przez punkt A
b)prostopadłej do danej prostej i przechodzacej przez punkt A

3.Wyznacz ogolny wyraz ciagu artmetycznego (an) jezeli a₃=7 i a₂+a₆=9

4.wyznacz sume osmiu poczatkowych wyrazów ciagu geometrycznego (an) w ktorym a₁=3 i a₃=12

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T00:35:41+01:00