Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T22:59:15+01:00
F=f' V1/V1+-V2 /×V1+-V2
f*V1+-V2=f'*V1 /÷V1
f'=f*V1+-V2/V1