Zad1.:
Kierowca wjeżdżając z terenu zabudowanego zwiększył prędkość samochodu z 54 km/h do 90 km/h. Oblicz zmianę pędu samochodu jeżeli masa wraz z kierowcą wynosiła 1000kg.
zad2.:
Samochód ciężarowy o masie całkowitej 10 ton, ruszając z miejsca postoju osiągnął prędkość 72km/h w ciągu 50 sekund. Oblicz zmianę pędu samochodu oraz średnią siłę wypadkową działającą na samochód.
zad3.:
Podczas zabawy na lodowisku Kasia odepchnęła Anię pewną siłą. Jaką prędkość uzyskała Ania, jeżeli Kasia tuż po odepchnięciu poruszała się z prędkością 2 m/s względem lodowiska? Masa Kasi wynosiła 60 kg a masa Ani 40kg.
zad4.:
Chłopiec o masie 50kg, stojąc na deskorolce na gładkiej powierzchni rzucił przed siebie piłkę lekarską o masie 5kg z prędkością 7 m/s. Z jaką prędkością chłopiec odjechał w przeciwną stronę?

Chociaż jedno zadanie, proszę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T23:44:55+01:00
Zad 1
p-pęd
v₁-prędkość pierwsza
v₂-prędkość druga
m- masa
Δp zmiana pędu

p=m*v
p₁=m*v₁ p₁=1000 kg* 54 km/h= 54000 kg*km/h
p₂=m*v₂ p₂=1000 kg* 90 km/h= 90000 kg*km/h

zmiana pędu to nic innego jak różnica między p₂ i p₁

Δp=p₂- p₁ Δp= 90000 - 54000 kg*km/h Δp= 36000 kg*km/h

zad 2
symbole tak jak w poprzednim a oprócz tego
t-czas
a-średnie przyspieszenie
F-średnia siła

p₁= 10000 kg* 0 km/h = 0
p₂= 10000 kg* 72 km/h = 720000 kg*km/h
Δp = 720000 - 0 kg*km/h = 720000 kg*km/h

a= (v₂-v₁)/t a= (72 km/h - 0 km/h) / 50 s

a= 72 km/h / 50 s

trzeba pamiętać o zamianie jednostek ( przyśpieszenie zazwyczaj podaje się w km/h lub m/s)

72km/h = 20 m/s
a= 20 m/s / 50 s = 0,4m/s²

a= F/m F=a*m F=0,4m/s²* 10000 kg = 4000N

zad 3
pk-pęd Kasi
pa-pęd Ani
vk-prędkość Kasi
va-prędkość Ani
mk-masa Kasi
ma-masa Ani

pk=pa p=v*m
mk*vk=ma*va
va=mk*vk/ma va=2 m/s*60 kg /40 kg = 3m/s

zad 4

mc-masa chłopca
mp-masa piłki
vp-prędkość piłki
vc-prędkość chłopca
vc*mc=mp*vp vc=mp*vp/mc
vc=5 kg* 7 m/s / 50 kg = 0,7m/s
5 4 5