Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T23:42:44+01:00
A)r=a/2
gdzie r to promien okregu wpisanego
a dlugosc boku kwadratu
czyli r=5/2
r=2,5
pole kola wzor
p=πr²
p=π2,5²
p=6,25πcm²
b)promien okregu wpisanego w szesciokat foremny ma dl wysokosci trojkata rownobocznego
Sześciokąt foremny jest zbudowany z 6 trójkątów równobocznych o takim samym boku co sześciokąt.

r=h=a√3/2
czyli
r=h=4√3/2
r=h=2√3cm
pole kola
p=πr²
wiec
p=π2√3²
p=4√3cm²
musi byc dobrze inaczej sie nie da