1.Pole trójkąta jest równe 24 000 cm². Jeden z boków ma długość 15dm. Oblicz w metrach wysokość trójkąta poprowadzoną na ten bok.

2.W trójkącie ABC długości jego boków wynoszą: |AB| = 21 cm ,|BC| = 17 cm , |CA| - 10 cm. Oblicz pole trójkąta , wiedząc , ze wysokosc CD jest rowna 8 cm. Ile centymetrów maja wysokosci AE i BF ?

Z góry BARDZO BARDZO dziękuje : )


2

Odpowiedzi

2009-12-02T23:37:08+01:00
15dm=150cm,,,,p=½ah→24000cm²=½×150h→24000=75h→h=24000:75→h=320cm.odp.ta wysokosc ma 320cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2]poleΔ=½ah=½×21cm×8cm=84cm²,,,,,,,,,,,84cm²=½×17×AE→84cm²=8,5AE→AE=84:8,5=84:8½=84:¹⁷/₂=84ײ/₁₇=¹⁶⁸/₁₇=9¹⁵/₁₇cm,,,,,,84=½×10×BF→84=5BF→BF=84:5=16,8cm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T23:46:20+01:00
1. P=24000cm²
oznaczmy: a dany bok
h wysokosc opuszczona na ten bok
a=15 dm=150 cm
P=1/2*a*h
24000=1/2*150*h
24000=75*h
h=24000:75
h=320 cm=3,20m
Odp. Wysokośc tego trójkata wynosi 3,20 m.
2. AB=21cm
BC=17 cm
AC=10 cm
CD=h=8 cm -jest to wysokośc poprowadzona do boku AB
Obliczam pole:
P=1/2 AB*h
P=1/2*21*8
P=84 cm²
Pole wynosi 84 cm²
Obliczam h1 poprowadzona do boku BC
84=1/2*17*h1
h1=84:8,5
h1≠9,9 cm
Obliczam h2 poprowadzona do boku AC
84=1/2*10*h2
h2=84:5
h2=16,8 cm
Odp. Pole wynosi 84 cm², a wysokosci wynoszą odpowiednio:9,9 cm i 16,8 cm.