Odpowiedzi

2009-12-05T12:38:02+01:00
Metoda pięciu sił Portera, celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie na ile atrakcyjny jest sektor. Uzależniona jest ona os 5 czynników:
- siła przetargowa dostawców, należy zadać sobie pytanie kiedy dostawcy dysponują siłą przetargową w przypadku sektora "X"(producenci rajstop)?? A więc sektor dostawców jest bardziej skoncentrowany niż sektor X, wówczas po stronie dostawcy mamy monopol np. sektor produkcji rajstop. Następnie wpływ wyrobu dostawcy na wyroby sektora, czyli lepsza jakość, która jest zróżnicowana np. sektor producentów samochodów, sektor usług w zakresie budownictwa mostowego. kolejną cechą jest pozyskiwanie lojalnych klientów, unikalność oferty np. rajstopy z unikalnego materiału, szampony z określonego regionu.Występuje tez zjawisko integracji pionowej w przód a mianowicie ryzyko, że dostawca przejmie firmę funkcjonującą w sektorze.
- siła przetargowa odbiorców, związana jest z następującymi kwestiami: jeżeli nabywca zakupuje duże ilości wyrobu jest ważnym partnerem; występuje ona kiedy sektor nabywców jest bardziej skoncentrowany, wówczas odbiorca jest monopolistą np. sektor producentów broni, obuwia wojskowego; gdy odbiorca ma dużą pozycję na rynku może dyktować warunki; ponadto istnieje możliwość negocjacji cen zaś zyski odbiorcy są niskie.
- groźba wejścia do sektora, pod tym hasłem rozumiemy 2 czynniki: bariery wejścia do danego sektora oraz groźba wystąpienia działań odwetowych ze strony firm, które już w sektorze występują.
Te pierwsze bariery to: potrzeby kapitałowe. Możemy wyróżnić bariery bezpośrednie, koncesje np. produkcja broni, paliwo, energia oraz pośrednie np. normy zanieczyszczeń. Ponadto ważna jest odpowiednia lokalizacja prowadzonej działalności. Istotne znaczenie posiada dostęp do surowców a przede wszystkim lojalność klientów i ich przyzwyczajenia. taką barierą może okazać się brak wykwalifikowanej kadry.
- groźba pojawienia się substytutów,wyróżniamy poziomy:
konkurencja w odniesieniu do dóbr wysoko homogenicznych, czyli tej samej ceny, jakości, przeznaczenia, różniące się jedynie marką np. te same rajstopy różnych firm; odpowiadające istocie oferty podobne przeznaczenie, różna cena, jakość, marka. Konkurencja odbywa się w ramach sektora; poziom bliskich substytutów, czyli wyroby, które służą zaspokojeniu tej samej potrzeby. Można również zastosować komplementarność oferty czyli połączyć dotychczasową ofertę z nowym wyrobem substytucyjnym.
- siła rywalizacji wewnątrz sektora, gdzie wyróżniamy dwa punkty widzenia. 1 Z punktu widzenia intensywności, czyli rywalizacja wewnątrz sektora odbywa się w sposób uczciwy lub tez walka jest bardzo ostra, nieuczciwa.Walka tutaj może się toczyć o zdobycie pozycji lidera.2 Instrumenty konkurowania, a więc narzędzia podstawowe cena, jakość, wprowadzenie nowych wyrobów.