1.Liczby 4x + 5, x, 7 tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. wskaż liczbę x:

A. -5 B. 5 C.6 D. -6

2. Liczby x + 3, 5, 7 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Wskaż liczbę x:

A. ⁷/₄ B. -⁷/₄ C. ⁴/₇ D. -⁴/₇

1

Odpowiedzi

2009-12-02T23:42:47+01:00