Odpowiedzi

2009-12-02T23:38:34+01:00
* pomniejszenie się oraz zubożenie ludności ukraińskiej
* stracenie ziem na wschodzie Polski
* podzielenie ziem Ukraińskich między dwa kraję: Polskę i Rosję
* spotęgowanie się znaczenia takich państw jak Rosja i Turcja
* osłabienie się sytuacji Polski
44 4 44
2009-12-02T23:57:27+01:00
W 1648r. wybuchło powstanie kozackie, w którym atmanem był Bohdan Chmielnicki. Powstanie to wywołało krwawą wojnę domową i wciągnęło Polskę w kolejny konflikt z Rosją, tym razem zakończony utratą znacznej części Ukrainy.
23 2 23