Uprzejmie proszę o pomoc.
W kwadracie ABCD o boku a połączono wierzchołek A z punktem E należącym do boku BC i dzieląc ten bok w stosunku 1:2 licząc od wierzchołka B. Tangens kąta AEB jest równy:

A. 3 B. √₁₀/10 C. 3√₁₀/10 D.¹/₃

1

Odpowiedzi

2009-12-03T01:41:33+01:00
Stosunek BE do EC wynosi 1:2 więc BE=a/3
tg kąta AEB=(a/3)/a
tg=⅓ odpowiedź D