Odpowiedzi

2009-12-03T02:41:06+01:00
1.Reakcja syntezy, reakcja tworzenia, reakcja chemiczna przeprowadzona w celu uzyskania konkretnego produktu lub produktów z określonych substratów.

przykłady
2 Mg + O₂ → 2 MgO
2 Na + Cl₂ → 2 NaCl (tworzenie soli kuchennej)
S + O₂ → SO₂ (tworzenie tlenku siarki (IV))
4 Fe + 3 O₂ → 2 Fe₂O₃ (tworzenie tlenku żelaza (III) - rdzy)
CO₂ + H₂O → H₂CO₃ (rozpuszczanie się dwutleneku węgla w wodzie z powstaniem kwasu węglowego)

2.Palące się ognisko jest przykład reakcji EGZOENERGETYCZNEJ
Gdyż OGIEŃ WYTWARZA DUŻĄ ILOŚĆ ENERGII CIEPLNEJ.

3 Czynniki wpływające na szybkość reakcji:

- wzrost stężenia substratu;
- wzrost temperatury;
- dodanie katalizatora.
2 3 2