Masz do dyspozycji sód,tlen , siarkę i wodę. Korzystając z tych substancji jako substratów,podaj możliwie największą liczbę metod otrzymywania siarczanu(Vi)sodu. Z podanych substancji możesz korzystać wielokrotnie. Napisz odpowiednie równania reakcji.

2

Odpowiedzi

2012-09-11T10:34:07+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

4Na + O2 ---> 2Na2O
S + O2 ---> SO2
2SO2 + O2 ---> 2SO3
SO3 + H2O ---> H2SO4
Na2O + H2O ---> 2NaOH

2Na + S ---> Na2S

2Na + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2

Na2O + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O

2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O

2NaOH + SO3 --->Na2SO4 + H2O

Na2O + SO3 ---> Na2SO4 

Na2S + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2S 

2012-09-11T10:43:52+02:00

4 Na + O₂⇒ 2 Na₂O

Na₂O + H₂O ⇒ 2 NaOH

2 Na + S ⇒ Na₂S

--------------------------
S + O₂ ⇒ SO₂
2 SO₂ + O₂ ⇒ 2 SO₃
SO₃ + H₂O⇒  H₂SO₄

-------------------------2 Na + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO + H₂

Na₂O + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + H₂O

2 NaOH + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + 2 H₂O

Na₂O + SO₃ ⇒ Na₂SO₄

2 NaOH + SO₃ ⇒ Na₂SO₄ + H₂O

Na₂S + H₂SO₄ ⇒ Na₂SO₄ + H₂S