Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T09:56:55+01:00
Aby roztwór był 5%-owy, w 100 jego gramach musi znajdować się 5 gramów sybstancji, czyli w tym przypadku soli.
Żeby roztwór miał łącznie 100g, wody musi w nim być:
100g roztworu 5% = 5g soli + 95g wody.


W glebie zasolonej wzrasta stężenie roztworu glebowego do poziomu na tyle przewyższającego stężenie soków komórkowych, że roślina nie jest w stanie pobrać z roztworu glebowego wody (H2O) - zjawisko tzw. "suszy fizjologicznej" - gleba jest wilgotna a roślina więdnie. Krótko mówiąc - w zasolonej glebie rośliny nie mogą pobierać wody z otoczenia.
4 4 4
2009-12-03T14:56:02+01:00
Aby roztwór był 5%-owy, w 100 jego gramach musi znajdować się 5 gramów substancji, czyli w tym przypadku soli.
Żeby roztwór miał łącznie 100g, wody musi w nim być:
100g roztworu 5% = 5g soli + 95g wody.


W glebie zasolonej wzrasta stężenie roztworu glebowego do poziomu na tyle przewyższającego stężenie soków komórkowych, że roślina nie jest w stanie pobrać z roztworu glebowego wody (H2O) - zjawisko tzw. "suszy fizjologicznej" - gleba jest wilgotna a roślina więdnie. Krótko mówiąc - w zasolonej glebie rośliny nie mogą pobierać wody.
3 3 3