1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
konflikt serologiczny może wystąpić, gdy
a. matka ma grupę krwi Rh+, płód Rh-, ojciec Rh-
b. matka ma grupę krwi Rh+, płód Rh-, ojciec Rh+
c. matka ma grupę krwi Rh-, płód Rh+, ojciec Rh+
d. matka ma grupę krwi Rh-, płód Rh-, ojciec Rh+

2.W tabeli znajdują się wyniki badań krwi czterech osób. Przeanalizuj je i postaw diagnozę dotyczącą stanu zdrowia badanych.

Badana liczba krwinek w 1 mm3
osoba Erytrocyty (mln) Leukocyty (tys.) Płytki krwi (tys.) Diagnoza

Tomek 4,5 10 90

Ala 4,0 20 300

Agata 2,5 9 280

Piotr 5,2 7,5 220

trzeba napisać dla każdej osoby diagnozę

1

Odpowiedzi

2011-01-11T19:27:02+01:00

Zad1

C matka ma grupę krwi Rh-, płud Rh+, ojciec Rh+

Zad2

tomek- Małopłytkowość

ala- Stan zapalny

agata- Anemia

piotr- Badania w normie

11 4 11