Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T11:07:19+01:00
Kordyliery:
Położenie: w Ameryce Północnej, wzdłuż Pacyfiku
Długość: około 8000 km
Szerokość: do 1700 km
Najwyższy szczyt: McKinley (6194 m n.p.m.)
Największa depresja: Dolina Śmierci (86 m p.p.m.)
Strefy klimatyczne: równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana, okołobiegunowa
Państwa, na których terenie leżą Kordyliery: USA, Kanada, Meksyk, państwa Ameryki Środkowej
Charakteryzuje je bogactwo krajobrazów.Znajdują się tu wzniesienia,ośnieżone stożki wulkaniczne oraz kontrastujące z nimi spalone słońcem pustynie.

Apallachy:
Położenie:Wschodnia część Ameryki Północnej
Długość:3300km
Szerokość:300-560m
Najwyższy szczyt: w Pasmie Błękitnym (Mt Mitchell, 2037m n.p.m.)
Strefy klimatyczne:na północy umiarkowanie chłodny w części centralnej umiarkowanie ciepły, na południu- podzwrotnikowy.
Państwa na których leżą:Stany Zjednoczone i Kanada,wzdłuż oceanu Atlantyckiego
W Appalachach mają swoje źródła liczne rzeki,m.in. Hudson, Susquehanna, Savannah,Alabama,Ohio, Tennessee.
Grzbiety i stoki Appalachów są silnie zalesione, obniżenia i doliny zajęte są pod zabudowę i uprawy. Eksploatuje się bogate złoża węgla kamiennego, antracytu, azbestu, miki i pirytów, rudy żelaza, cynku, a także ropę naftową i gaz ziemny.