Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T10:42:38+01:00
Trzy typy gospodarek - gospodarki poszczególnych krajów możemy podzielić na cztery podstawowe typy:

1. gospodarka w krajach wysokorozwiniętych, gospodarka o charakterze rynkowym, konkurencyjnym, stosowana w krajach kapitalistycznych (wzorem jest gospodarka amerykańska i angloamerykańska);
2. gospodarka w krajach postkomunistycznych, w trakcie przemian i transformacji (charakterystyczna dla krajów środkowo-wschodniej Europy, w tym Polski);
3. gospodarka centralnie zarządzana, charakterystyczna dla krajów komunistycznych (brak konkurencji, wolnego rynku, monopolistyczny układ przedsiębiorstw);
4. gospodarka krajów słabo rozwiniętych.