Zad.1 Mięso traci przy gotowaniu około 20%, a przy pieczeniu około 25% swej masy. W sobotę gospodyni ugotowała 1,2 kg mięsa a w niedzielę upiekła 1,5 kg mięsa. Którego dnia mogła podać swej rodzinie większe porcję?

Zad.2 Klient Z wpłacił do banku na 36-miesięczną lokatę terminową kwotę 25 000 zł. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Z po 36 miesiącach ?


Zad.3 Która oferta banku jest korzystniejsza dla klienta przy ulokowaniu kwoty 12 000 zł na okres lat :
a)w banku, którego oprocentowanie kwartalne wynosi 3,5% i odsetki opisuje się po każdym kwartale,
b) w baku, którego oprocentowanie roczne wynosi 14,2% ?

Zad4. Kapitał 5000 zł wpłacono o banku,w którym wysokośc oprocentowania wynosi12% w skali roku. Po ilu latach wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł. jeśli bank stosuje kapitalizacje roczną ?

Zad.5 Oblicz 26% wartości [(1⅓)⁻¹ -2²]⁻²

Zad,6 Obliczono że w lipcu było 18 dni upalnych, a w pozostałe dnia padał deszcz. Jaki procent stanowiły dni deszczowe?

Zad.7 Wydawnictwo zaciągnęło kredyt w banku na druk podręczników w wysokości 80 000 zł. Jaką kwotę musi spłacić po 6 miesiącach, jeśli bank udziela kredytu z oprocentowaniem 23,2 % rocznie?1. Pan Kowalski pożyczył w banku 80 000 zł na budowę domu na okres trzech lat. Stopa pro-
centowa na budownictwo mieszkaniowe w tym banku wynosiła 12% w stosunku rocznym..
Ile odsetek zapłacił pan Kowalski, jeżeli: .

a) odsetki spłacał po każdym roku (procent prosty), a kredyt spłacił jednorazowo po trzech latach,

b) odsetki spłacił wraz z kredytem po trzech latach (procent składany)?

2. Kapitał 2000 dolarów złożono na lokacie dwuletniej, oprocentowanej w wysokości 4% w stosunku rocznym.. Oblicz kapitał końcowy, gdy:

a) odsetki dopisywane są do kapitału na końcu każdego roku oszczędzania,

b) odsetki są kapitalizowane co 6 miesięcy.

Wynik zaokrągli do pełnych centów.

3. Kapitał 5000 zł wpłacono do banku, w którym wysokość oprocentowania wynosi 12% w

skali roku. Po ilu latach wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł, jeśli bank stosuje kapitalizację roczną..

4. Emerytowany nauczyciel pobiera 882 zł emerytury miesięcznie. Zakładając, że jego emerytura wzrasta o 5% rocznie oblicz, po ilu latach jego emerytura przekroczy 1000 zł?

5. Klient X wpłacił do banku na sześciomiesięczną lokatę terminową kwotę 4000 zł. Oprocentowanie roczne tej lokaty wynosi 10,5%. Jaką kwotę otrzyma klient X po 6 miesiącach?

6. Klient Y wpłacił do banku na 24-miesięczną lokatę terminową kwotę l0 000 zł.. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Y po 24 miesiącach?

7. Klient Z wpłacił do banku na 36-miesięczną lokatę terminową kwotę 25 000 zł. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Z po 36 miesiącach?

8. Która oferta banku jest korzystniejsza dla klienta przy ulokowaniu kwoty 12 000 zł na okres 2 lat:

a) w banku, którego oprocentowanie kwartalne wynosi 3,5% i odsetki dopisuje się po każdym kwartale,

b) w banku, którego oprocentowanie roczne wynosi 14,2%?

9. Pan Robert wygrał w „Milionerach" kwotę 64 000 zł i postanowił ją wpłacić do banku. Bank zaoferował dwa rodzaje lokat terminowych:

a) sześciomiesięczną z oprocentowaniem rocznym 10,5%

b) dwudziestoczteromiesięczną z oprocentowaniem rocznym 11,3%.

Która z proponowanych ofert jest korzystniejsza dla pana Roberta po 2 latach i o ile?

10. Wydawnictwo zaciągnęło kredyt w banku na druk podręczników w wysokości 80 000 zł. Jaką kwotę musi spłacić po 6 miesiącach, jeśli bank udziela kredytu z oprocentowaniem 23,2% rocznie?

11. Producent jogurtów zakupił nową maszynę do produkcji, biorąc w banku kredyt w wysokości 50 000 zł, płatny w ciągu 1,5 roku. Wiedząc, że bank udziela kredytu na 22,4% w stosunku rocznym, oblicz wartość odsetek za l ,5 roku?

2

Odpowiedzi

2009-12-03T11:14:01+01:00
ZAD.1
1,2 ---- 100%
X ----- 80%
___________
1,2*80%
_______ = 96
100% ________ = 0,96
100
1,5 ------ 100%
X ------- 75%
______________
X= 1,5 * 75
____________ = __112,5__ = 1,125
100% 100

ODP. W NIEDZIELE

ZAD.2

25000 ----- 100%
X ----------- 112,75 %
_________________
25000*112,75
__________ = 2818750
100 ___________ = 28187,50
100

ZAD.4

5000 ------ 100%
X --------- 112
______________
X= 5000*112
________ = 560
100
5000+560 = 5560+560 = 6272 - PO 2 LATACH

zAD7


23,2 % / 2 = 11,6

80000 -------- 100%
X ------------ 11,6 %
__________________
80000 * 11,6
______________ = 928000
100 ________ = 9280
100

2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T13:49:55+01:00
Zad.1 Mięso traci przy gotowaniu około 20%, a przy pieczeniu około 25% swej masy. W sobotę gospodyni ugotowała 1,2 kg mięsa a w niedzielę upiekła 1,5 kg mięsa. Którego dnia mogła podać swej rodzinie większe porcję?
1,2kg - (1,2kg*20%)=0,96kg
1,5kg-(1,5kg*25%)=1,125kg
Odp:W niedzielę.

Zad.2 Klient Z wpłacił do banku na 36-miesięczną lokatę terminową kwotę 25 000 zł. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Z po 36 miesiącach ?
36 miesięcy to trzy lata
I rok 25000+(12,75%*25000)=28187,5
II rok 28187,5+(12,5%+28187,5)=31781,41
III rok 31781,41=(12%*31781,41)=35833,54
Odp:Klient po trzech latach otrzyma 35833,54

Zad.3 Która oferta banku jest korzystniejsza dla klienta przy ulokowaniu kwoty 12 000 zł na okres lat :
a)w banku, którego oprocentowanie kwartalne wynosi 3,5% i odsetki opisuje się po każdym kwartale,
b) w baku, którego oprocentowanie
roczne wynosi 14,2% ?

a) I kwartał 12000+(3,5%*12000)=12420
II kwartał 12420+(3,5%*12420)=12854,7
III kwartał 12854,7+(3,5%*12854,7)=
IV kwartał 13304,61+(3,5%*13304,61)=13770,27
b) 12000 + 14,2%*12000=13704
Odp:Korzystniejsza jest oferta banku, którego oprocentowanie kwartalne wynosi 3,5% i odsetki opisuje się po każdym kwartale

Zad4. Kapitał 5000 zł wpłacono o banku,w którym wysokośc oprocentowania wynosi12% w skali roku. Po ilu latach wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł. jeśli bank stosuje kapitalizacje roczną ?
I rok 5000+12%*5000=5600
II rok 5600+12%*5600=6272
Odp:wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł. po dwóch latach

Zad.5 Oblicz 26% wartości [(1⅓)⁻¹ -2²]⁻²
Tego nie mogę zrobić, gdyż nie wiem co tam jest napisane. Napisz słownie mi na pocztę

Zad,6 Obliczono że w lipcu było 18 dni upalnych, a w pozostałe dnia padał deszcz. Jaki procent stanowiły dni deszczowe?
Lipiec ma 31dni
31dni-18 dni upalnych=13dni deszczowych
100% to 31dni
x to 13dni
x=(100%*13dni)/31dni=41,935483% to w przybliżeniu 42%

Zad.7 Wydawnictwo zaciągnęło kredyt w banku na druk podręczników w wysokości 80 000 zł. Jaką kwotę
musi spłacić po 6 miesiącach, jeśli bank udziela kredytu z oprocentowaniem 23,2 % rocznie?

Od kwoty 80000zł 23,2% to18560, razy 1/2 ( bo 6miesięcy to pół roku) to 9280zł oprocentowania + kwota kredytu 80000=89280zł
Odp; Po 6 miesiącach wydawnictwo musi spłacić 89280zł

1. Pan Kowalski pożyczył w banku 80 000 zł na budowę domu na okres trzech lat. Stopa pro-
centowa na budownictwo mieszkaniowe w tym banku wynosiła 12% w stosunku rocznym..
Ile odsetek zapłacił pan Kowalski, jeżeli: .

a) odsetki spłacał po każdym roku (procent prosty), a kredyt spłacił jednorazowo po trzech latach,
(80000zł*12%)*3=28800zł
Odp:Kowalski zapłaci 28800zł odsetek w przypadku a).
b) odsetki spłacił wraz z kredytem po trzech latach (procent składany)?
I rok 80000zł+(12%*80000)=89600zł
II rok 89600zł+(12%*89600zł)=100352zł
IIIrok 100352zł+(12%*100352zł)=112394,24zł
112394,24zł - 80000zł=32394,24zł
Odp:Kowalski zapłaci 32394,24zł odsetek w przypadku b).

2. Kapitał 2000 dolarów złożono na lokacie dwuletniej, oprocentowanej w wysokości 4% w stosunku rocznym.. Oblicz kapitał końcowy, gdy:

a) odsetki dopisywane są do kapitału na końcu każdego roku oszczędzania,
I rok 2000 +( 4%*2000)=2080
II rok 2080+(4%*2080)=2163,2
kapitał końcowy 2163,2
b) odsetki są kapitalizowane co 6 miesięcy.
I rok I półrocze 2000+(2%*2000)=2040
II półrocze 2040+(2%*2040)=2080,8
II rok I półrocze 2080,8+(2%*2080,8)=2122,42
II półrocze 2122,42+(2%*2122,42)=2164,86
kapitał końcowy 2164,86
Wynik zaokrągli do pełnych centów.

3. Kapitał 5000 zł wpłacono do banku, w którym wysokość oprocentowania wynosi 12% w skali roku. Po ilu latach wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł, jeśli bank stosuje kapitalizację roczną..
I rok 5000+12%*5000=5600
II rok 5600+12%*5600=6272
Odp:wartość końcowa kapitału wyniesie 6272 zł. po dwóch latach

4. Emerytowany nauczyciel pobiera 882 zł emerytury miesięcznie. Zakładając, że jego emerytura wzrasta o 5% rocznie oblicz, po ilu latach jego emerytura przekroczy 1000 zł?
I rok 882+(5%*882)=926,10
II rok 926,10+(5%*926,10)=972,41
III rok 972,41+(5%*972,41)=1021,03
Odp: Po trzech latach jego emerytura przekroczy 1000zł

5. Klient X wpłacił do banku na sześciomiesięczną lokatę terminową kwotę 4000 zł. Oprocentowanie roczne tej lokaty wynosi 10,5%. Jaką kwotę otrzyma klient X po 6 miesiącach?
(4000*10,5%)/2 +4000=420/2+4000=210+4000=4210zł
Odp: Klient po 6 miesiącach otrzyma 4210zł
6. Klient Y wpłacił do banku na 24-miesięczną lokatę terminową kwotę l0 000 zł.. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Y po 24 miesiącach?
I rok 10000+(12,75%*10000)=11275
II rok 11275+(12,75%*11275)=12712,56
Odp: Po 24 miesiącech otrzyma 12712,56zł.

7. Klient Z wpłacił do banku na 36-miesięczną lokatę terminową kwotę 25 000 zł. Bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 12,75%. Jaką kwotę otrzyma klient Z po 36 miesiącach?
I rok 25000+(12,75%*25000)=28187,5
IIrok 28187,5+(12,75%*28187,5)=31781,41
III rok 31781,41+(12,75%*31781,41)=35833,54
Odp:Po 36 miesiącach otrzyma 35 833,54

8. Która oferta banku jest korzystniejsza dla klienta przy ulokowaniu kwoty 12 000 zł na okres 2 lat:

a) w banku, którego oprocentowanie kwartalne wynosi 3,5% i odsetki dopisuje się po każdym kwartale,
I rok
I kw. 12000+(3,5%*12000)=12420
II 12420+(3,5%*12420)=12854,7
III 12854,7+(3,5%*12854,7)=13304,61
IV 13304,61+(3,5%*13304,61)=13770,27
II rok
I kw 13770,27+(3,5%*13770,27)=14252,23
II 14252,23+(3,5%*14252,23)=14751,06
III 14751,06+(3,5%*14751,06=15267,35
IV 15267,35+(3,5%*15267,35)=15804,71
b) w banku, którego oprocentowanie roczne wynosi 14,2%?
I rok 12000+(14,2%*12000)=13704
II rok 13704+(14,2%*13704)=15649,97
Odp: Korzystniejsza jest oferta a.
9. Pan Robert wygrał w „Milionerach" kwotę 64 000 zł i postanowił ją wpłacić do banku. Bank zaoferował dwa rodzaje lokat terminowych:

a) sześciomiesięczną z oprocentowaniem rocznym 10,5%
I rok [64000+(10,5%*64000)]=70720
II rok [70720+(10,5%*70720]=78145,6

b) dwudziestoczteromiesięczną z oprocentowaniem rocznym 11,3%.
I rok 64000+(11,3%*64000)=71232
II rok 71232+(11,3%*71232)=79281,22

Która z proponowanych ofert jest korzystniejsza dla pana Roberta po 2 latach i o ile?
Odp: Korzystniejsza jest oferta b) o [79281,22-78145,6]=1135,62zł

10. Wydawnictwo zaciągnęło kredyt w banku na druk podręczników w wysokości 80 000 zł. Jaką kwotę musi spłacić po 6 miesiącach, jeśli bank udziela kredytu z oprocentowaniem 23,2% rocznie?
Od kwoty 80000zł 23,2% to18560, razy 1/2 ( bo 6miesięcy to pół roku) to 9280zł oprocentowania + kwota kredytu 80000=89280zł
Odp; Po 6 miesiącach wydawnictwo musi spłacić 89280zł

11. Producent
jogurtów zakupił nową maszynę do produkcji, biorąc w banku kredyt w wysokości 50 000 zł, płatny w ciągu 1,5 roku. Wiedząc, że bank udziela kredytu na 22,4% w stosunku rocznym, oblicz wartość odsetek za l ,5 roku?
I rok 50000+(22,4%*50000)=50000+11200=61200zł
II rok 61200+(22,4%*61200):2=61200+13780,8:2=61200+6890,4=68054,4
Odsetki za 1,5 rokuto: 11200+6890,4=18090,40
5 5 5