Odpowiedzi

2009-12-03T11:05:01+01:00
824zł brutto

(składka pracownika na ubezpieczenie emerytalne: 9,76%)
824*9,76% = 824*0,0976 = 80,42
824 - 80,42 = 743,58

(skł. pracownika na ub. rentowe: 1,5%)*
824*1,5% = 824*0,015= 12,36
743,58 - 12,36 = 731,22

(ub. chorobowe: 2,45%)
824*2,45% = 824*0,0245 = 20,19
731,22- 20,19 = 711,03

(u. zdrowotne: 9%)
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to różnica między stawką brutto, a potrąceniami na składki pracownika na ub. społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe - wyliczyliśmy ją powyżej, to: 711,03zł.
711,03 * 9% = 711,03*0,09 = 63,99
711,03 - 63,99 = 647,04
-----------------------------------------
Dochód:
Koszty uzyskania przychodu = 111,25 (nie dojeżdża do pracy)
lub = 139,06 (dojeżdża)

711,03 - 111,25 = 599,78 = zaokr. = 600zł. (nie dojeż.)
711,03 - 139,06 = 571,97 = zaokr. 572zł. (dojeż.)(zaliczka PIT-4: 19%)
Miesięczna ulga podatkowa = 48,90
Skł. na ubezp. zdrowotne odliczana od podatku (7,75% podstawy wymiaru składki):
711,03*7,75% = 711,03*0,0775 = 55,10
Zaliczkę liczymy: dochód 600*19% = 600*0,19 = 114 (nie dojeż)
114 - miesięczna ulga 48,9 - zdrowotna odliczana 55,10 = 10zł. (nie dojeż.)
572*0,19 -48,9-55,1 = 4,68 = zaokr. 5zł. (dojeż)

---------------------------------------

na rękę: 647,04 - 10 = 637,04 zł. (nie dojeżdza do pracy)
647,04-5 = 642,04 zł. (dojeżdża do pracy)

*Od 1 lipca 2007 r. składkę rentową dla pracownika obniżono o 3 pkt proc. Zamiast 6,5% wynosiła 3,5%, a od 1 stycznia 2008 r. obniżono ją o kolejne 2 pkt. procentowe.

ODPOWIEDŹ NIE JEST BŁĘDNA - BIERZEMY POD UWAGĘ WRZESIEŃ 2008R.!!!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T11:08:03+01:00
824 zł - 18,71% (składki na ubezpieczenia społeczne 9,76% emerytalna, 6,5% rentowa, 2,45% chorobowa) = 824 zł-154,17 zł = 669,83 zł

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych - 670zł
670 zł x 19% - 44,17 zł (kwota wolna) = 83,13 zł - zaliczka na podatek dochodowy
Składka zdrowotna do ZUS - 8,25% x 669,83 zł = 55,26 zł
Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku - 7,75% x 669,83 zł = 51,91 zł
Kwota 55,26- 51,91 = 3,35 zł to różnica między składką zdrowotną pobraną a odliczoną, o którą pracodawca pomniejsza dochód pracownika.
Zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego - 83,13 zł - 55,26 zł =27,87 zł
Do wypłaty - 669,83 zł - (83,13 + 3,35 zł) = 590,05 zł